Voorbereiding

Begroting 2021 Modellen Voorschriften

Uitvoering

Suppletoire begroting 2020 Modellen Voorschriften

Verantwoording

Jaarverslag 2019 Modellen Voorschriften
Volgende maand in voorbereiding.
Volgende maand in uitvoering.
Volgende maand in verantwoording.
31 oktober 2020
Indienen geautomatiseerde opgave van ramingen
Voeg toe aan kalender Voorbereiding 2020

Voor 15.00 uur bij Financiën/RHB (bz.rhb@minfin.nl) indienen van een geautomatiseerde opgave van de raming 2021 (enkeljarig) volgens de stand ontwerpbegroting per (sub)artikelonderdeel met de economische en functionele codering.

13 november 2020
Indienen saldibalans oktober
Voeg toe aan kalender Uitvoering 2020

Voor 15.00 uur bij Financiën/RHB (bz.rhb@minfin.nl) indienen van de saldibalans oktober conform model 4.54.

Invoeren van de artikelrealisaties van uitgaven en ontvangsten in september op (sub)artikelonderdeelniveau in IBOS. De artikelrealisaties sluiten aan op de saldibalans. Dit is ten behoeve van de maandrapportage aan de Rijkshoofdboekhouding en het CBS.

13 november 2020
Indienen concept wetvoorstellen 2e suppletoire begroting
Voeg toe aan kalender Uitvoering 2020

Voor 15.00 uur bij Financiën/BBH indienen van de 2e suppletoire begrotingswetsvoorstellen samenhangende met de Najaarsnota 2020 door plaatsing in de bestemde digitale map in de samenwerkingsruimte Rijksportaal Rijksbegroting conform de logistieke aanwijzingen.

20 november 2020
Indienen wetvoorstellen 2e suppletoire begroting
Voeg toe aan kalender Uitvoering 2020

Voor 15.00 uur bij Financiën/BBH indienen van de 2e suppletoire begrotingswetsvoorstellen samenhangend met de Najaarsnota 2020. Deze stukken worden in de bestemde digitale map in de samenwerkingsruimte Rijksportaal Rijksbegroting geplaatst conform de logistieke aanwijzingen.

Tevens worden deze suppletoire begrotingswetsvoorstellen in tweevoud op papier (waarvan 1 exemplaar ondertekend) bij Financiën/Begrotingsbeheer aangeleverd. Zie voor ondertekening logistieke aanwijzingen en model 2.24.

20 november 2020
Aanleveren open databestand B-tabellen
Voeg toe aan kalender Uitvoering 2020

Voor 15.00 uur aanlevering in de daarvoor bestemde map in de samenwerkingsruimte van het opendata bestand mbt de budgettaire tabellen, met daarin opgenomen de standen uit de 2e suppletoire begroting.